استخدام انباردار و نگهبان در رستوران چی چی

به انباردار و نگهبان بازنشسته آقا با جای خواب جهت رستوران چی چی در محدوده جهانشهر کرج نیازمندیم. نوشته استخدام انباردار و نگهبان در رستوران چی چی اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir