جانمایی نامناسب ایستگاه راه‌آهن همدان در دولت اصلاحات

معاون اسبق ساخت و توسعه راه‌آهن از اتهام زنی وزیر راه و شهرسازی به دولت قبل بابت جانمایی ایستگاه راه‌آهن همدان، انتقاد کرد.