شمارش آرا از ساعت ۱۲ شروع می‌شود/ رای دهندگان کلانشهر‌ها در حوزه‌های سطح شهر توزیع شوند

رکنا: رحمانی فضلی گفت: با توجه به تراکم رای دهندگان در کلانشهرها، خواهش می‌کنم این افراد در بقیه حوزه‌های سطح شهر توزیع شوند