آغاز شمارش آراء در اغلب حوزهای انتخابیه در خارج از کشور

رکنا: محمدی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور :‌ در اغلب حوزه‌های انتخابات رای گیری در خارج از کشور گرفتن اخذ رای به اتمام رسیده و شمارش آراء آغاز شده است.