اعلام جشن پیروزی از سوی برخی ستادهای انتخاباتی در مشهد

رکنا: معاون دادستان: با افراد و مسئولین ستادها برخورد می‎کنیم.