رامین رضاییان هم رای خود را داخل صندوق انداخت+ عکس

رکنا: رامین رضاییان بازیکن پرسپولیس هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رای خود را داخل صندوق انتخابات ریاست جمهوری انداخت.