سرلشکر سلیمانی با جانبازان ودافع حرم رای داد+ عکس

رکنا:سرلشکر سلیمانی در اقدامی معنی‌دار با جانبازان مدافع حرم به پای صندوق رای رفت.