دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه‌های اخذ رأی استان تهران

رکنا: رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید: افزون بر ۱۰۰ نفر به خاطر تخلفات انتخاباتی متعدد از جمله خرید و فروش آرا، توسط مقامات قضایی و ضابطین دستگیر شدند.