فوری / قتل در صف انتخابات ۹۶

رکنا: درگیری یکی از طوایف در شهر مادوان یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت.