جهانگیری درباره مشارکت مردم در انتخابات پستی در توئیترش منتشر کرد+ عکس

رکنا: اسحاق جهانگیری درباره انتخابات در توئیترش نوشت.