وزیر کشور: تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم

رکنا: وزیر کشور گفت: به فرمانداران و استانداران اعلام شده در شعبه‌هایی که میزان استفاده از تعرفه ها به ۷۰ درصد رسیده اعلام کنند تا تعرفه های جدید در اختیار آنها قرار بگیرد.