حضور پیرزن ۱۰۴ ساله پای صندوق رای انتخابات ریاست جمهوری

رکنا:تصویر جالب از پیرزن ۱۰۴ ساله ای که برای رای دادن به ستادهای مربوطه نظر آمد.