خراسان شمالی بازهم لرزید

زلزله ۳ و ۲ دهم ریشتری روستای یکه سعود خراسان شمالی را لرزاند.