دعوت مجمع نمایندگان لرستان مردم برای حضور پرشکوه در انتخابات

رکنا: مجمع نمایندگان استان لرستان در پیامی مردم را به حضور پرشکوه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا دعوت کردند.