هواپیماهای جدید برای ارتش افغانستان( عکس)

نیروی هوایی ارتش افغانستان ۴ فروند هواپیمای سوپرتوکانو را تحویل گرفت.