مهربان ترین خواهر شوهر سال ۹۵ چه کسی بود؟

رکنا: زوج پزشک به دادگاه خانواده رفتند تا ازهم طلاق بگیرند. مرد مخالف بود و زن اصرار به جدایی داشت. زن جوان دیگری در صحن دادگاه خانواده با عصبانیت به حمایت از عروس‌شان پرداخت و برادر خود را مقصر اصلی شناخت.