همکاری دوباره "دستان" با شهرام ناظری در سال جدید

گروه موسیقی با سابقه "دستان" که پس از آخرین اجرای خود با سالار عقیلی مدتی از فضای موسیقی دور بود، در سال جدید بار دیگر با خواننده قدیمی خود همکاری خواهد کرد.