این دو زن را می شناسید / نقشه زیرکانه ۲ زن خوش تیپ برای نمایشگاهدار خودرو+عکس

رکنا:۲ زن تبهکار ماموریت داشتند مرد نمایشگاهدار را فریب دهند تا همدستشان خودرویی را به سرقت ببرد.