هواپیمای مسافربری در سودان جنوبی سقوط کرد

یک فروند هواپیمای مسافربری با ۴۴ سرنشین در فرودگاه شهر «وائو» سودان جنوبی سقوط کرد.