درخواست عجیب قاتل ۶ زن از دادگاه+فیلم و عکس

رکنا: قاتل سریالی زنان امریکا، پس از ۴۳ سال حبس، دیگر حاضر به ترک زندان نیست. او از مسئولان زندان درخواست کرده اجازه دهند تا پایان عمر در زندان باقی بماند