عجیب ترین ۷ سین تهرانی ها در برابر یک موسسه مالی+عکس

رکنا: سپرده‌گذاران کاسپین حتی لحظه فرا رسیدن سال نو دست از تجمع بر نداشتند. تعدادی از سپرده گذاران با تحسن در برابر کاسپین بانصب بنر ۷ سین عجیبی را را به در ورودی دفتر مرکزی به نمایش گذاشتند.