ایران استخدام: سال ۱۳۹۶ مبارک

ای دگرگون کننده دل‏ها و بینش‏ها * ای تدبیر کننده روزها و شب‏ها * ای گرداننده سال‏ها و سرگذشت‏ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال درود راز زیبایی طبیعت در یک کلمه نهفته است،” تغییر” و چه سخاوتمندانه هر فصل، بستری می شود برای شکوفایی فصلی دیگر، تمامی کاینات ازجمله مه و خورشید […] نوشته ایران استخدام: سال ۱۳۹۶ مبارک اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir