اعلام جزئیات نتایج سرشماری سال ۹۵

رئیس مرکز آمار در نشست خبری اعلام نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: نسبت روستانشینی جمعیت در سال ١٣٩٥ معادل ٢٥.٩ درصد رسیده است که منفی ٢.٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش یافته است. .