یارانه ۲۵۰ هزار تومانی وعده جدید بقایی

حمید بقایی مدعی شد که در صورت رئیس‌جمهور شدن، مبلغ یارانه‌ها را به ۲۵۰ هزار تومان خواهد رساند.