فعالیت مغز انسان تا ۱۰ دقیقه بعد از مرگ

دانشمندان کشف کرده‌اند مغز انسان می‌تواند عملکردش را برای بیش از ۱۰ دقیقه پس از آن که بدن مرده است، ادامه دهد.