هشدار به فروشندگان مواد محترقه

رییس اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان موادشیمیایی تهران گفت: از ۲۰روز قبل تمهیدات مقابله با عرضه مواد منفجره شیمیایی انجام گرفته و در این خصوص به تمام واحدهای صنفی مجاز، پیامک هشدار فرستاده شده است تا آخرین سه شنبه سال۹۵ بدون خطر پشت سرگذاشته شود.