استخدام کمک حسابدار آقا جهت کار در یک کارگاه

به کمک حسابدار آقا جهت کار در یک کارگاه تولیدی ترجیحاً ساکن شهر قدس با حداقل ۲ سال سابقه کار ... نوشته استخدام کمک حسابدار آقا جهت کار در یک کارگاه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.