روزشمار: ۱۸ بهمن؛ کشف جزایر نیوزلند توسط «آبل تاسمان»

جزاير نیوزلند در ششم فوريه سال ۱۶۴۲ میلادی توسط «آبل تاسمان» كاشف و دریانورد معروف هلندی كشف شد. برای آشنایی با این جزیره زیبا با کجارو همراه باشید.