کرمانشاهی ها به دنبال این قاتل فراری هستند / کسانیکه اطلاعی از مخفیگاه مجرم خطرناک دارند خبر بدهند! + عکس

پسری جوان که در یک سناریوی مرگبار در کرمانشاه دست به جنایت زده بود هنوز فراری است.