شیوه جالب دست‌دادن یک معلم با شاگردانش+عکس

یک معلم شیوه جالبی برای دست دادن با شاگردانش ابداع کرده است که موجب محبوبیت وی شده است.