اعلام جزییات جدید از میزان عیدی فرهنگیان

میزان عیدی کارمندان در سال ۹۶، ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل و حداکثر عیدی کارگران حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود .