افول اژدهای زرد در بازارهای ایران

واردات ۱۲ میلیارد دلاری سال ۹۲ از چین، امسال به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است