در حال ارزیابی توافق هسته‌ای هستیم

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را «توافقی وحشتناک» توصیف کرد و گفت که ما هم اکنون در حال ارزیابی آن هستیم.