اردن در مذاکرات «آستانه» شرکت می‌کند

اردن در مذاکرات صلح در سوریه، که در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.