حدیث روز؛هشدار خداوند به صاحب خانه ها

تراز: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسانی که از اسکان بندگان بی مسکن دریغ نمایند در بهشت خداوند جای نخواهد داشت.