ادامه انسداد شبانه جاده چالوس تا پایان سال

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راه البرز گفت: انسداد شبانه جاده چالوس تا پایان سال ادامه دارد.