آمار اشتغال جوانان از طریق مراکز کاریابی

مدیرکل دفتر کاریابی‌های وزارت کار از مراجعه ۴۷۰ هزار نفر به دفاتر کاریابی‌ها در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری در دو استان کشور به شکل الکترونیکی انجام شده و نتایج موفقیت آمیزی داشته است.