هوای سالم تهران تاب ماندن ندارد

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش آلاینده های هوا گفت: کیفیت هوای شهرتهران با شاخص عددی ۱۲۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.