بار ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس بر دولت

هرساله ارائه لوایح بودجه کل‌کشور از مهم‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین اتفاق‌هایی است که نگاه همگان را به سمت خود سوق می‌دهد. سال گذشته بود که دولت یازدهم لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه را با تاخیری بسیار به مجلس برد و دلیل آن را برجام عنوان کرد.