نماینده مجلس : ۵ برنامه نوشتیم و اجرا نکردیم!

برنامه ششم توسعه در حالی به تصویب مجلس رسیده است که برخی کارشناسان محقق شدن آن را دور از ذهن می‌دانند و موارد مبهم و غیرواقعی بودن آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.