ترامپ به دموکراسی آمریکا ضربه می‌زند

«ایران با آتش بازی می‌کند، آنها قدر مهربانی اوباما را نمی‌دانند. من مانند اوباما نیستم». این جملات تازه‌ترین تهدیدی است که دونالد ترامپ نسبت به ایران مطرح کرده است.