خط و نشان در فرودگاه؛ استقلال را می بریم / ژاوی همه تیم ما نیست

سرمربی تیم السد قطر گفت: «ژاوی بازیکن بزرگی است با این وجود او همه تیم ما نیست و نفرات مهم دیگری هم داریم.»