پادوانی در ترکیب اصلی استقلال مقابل السد

علیرضا منصوریان قصد دارد تا در مقابل السد از مدافع با تجربه تیمش در ترکیب ثابت استفاده کند.