ماموریت ویژه برای نورافکن: ژاوی را بگیر

مهار ژاوی در دیدار استقلال و السد بسیار برای آبی پوشان مهم است. چه بسا از کار افتادن مغز متفکر تیم السد در این بازی بزرگ، شوک حساسی باشد به ثروتمندان قطری که برای غلبه بر آبی پوشان جوان رنج سفر از دوحه تا ورزشگاه آزادی را به تن خریده اند.