حسینی نیمکت‌نشینی را تحمل می‌کند؟

دروازه‌بان جوان استقلال در این روزها با وضعیت عجیبی روبه رو شده که به نظر می‌رسد باید آن را مدیریت کند.