خوب و بد ترکیب جوان استقلال مقابل السد

ترکیب احتمالی استقلال در بازی با السد احتمالا به سمت جوان‌ها گرایش خواهد داشت. سرمربی استقلال راهی جز این انتخاب هم پیش رو ندارد.