سروش با مربی سابقش مشکل داشت؟

رفیعی در هر چهار بازی گذشته به عنوان یکی از یازده نفر اصلی به میدان رفت و البته با توجه به اینکه تازه به تیم سابقش پیوسته با بقیه هماهنگ نبود و خوب کار نمی‌کرد.