تنهاترین روزهای کی‌روش / او منتظر حمایت فدراسیون است

اصرار کی‌روش روی برنامه جدید آماده‌سازی و تعدیل کادر، شاید تاکتیکی است تا بتواند تضمین کافی را از فدراسیون دریافت کند. اگر اردوی اسفند برگزار نشود، ممکن است در قطر امتیازات مهمی از دست بدهیم.