صالحی: روی سیستم مبارزه تکواندوکاران باید کار کنیم

عضو شورای فنی فدراسیون تکواندو گفت: سیستم مبارزات تکواندو تغییر کرده است و باید روی این موضوع کار کنیم.