پاسخ محکم یک پرسپولیسی به کارلوس کی روش

مربی تیم پرسپولیس به سرمربی تیم ملی پاسخ داد و گفت: «هر مربی آرزوی داشتن ملی پوشان پرسپولیس را دارد.»